برنامه‌ها

برنامه‌های کاربردی طراحی و اجراشده با نرم‌افزار اکسس

نشانه (لوگوی) برنامه سامان

سامان

«سامان» که اولین بار در سال ۱۳۹۶ با مشارکت کارشناسی آموزش متوسطه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شاهین‌دژ طراحی و برنامه‌نویسی شد، یک برنامه کاربردی (application) مدیریت پایگاه داده است…
نشانه (لوگوی) برنامه کتابدار مدرسه

کتابدار مدرسه

برنامه کتابدار مدرسه برای مدیریت کتابخانه مدارس طراحی شده است. ثبت اطلاعات کتاب‌ها، امانت و برگشت کتاب و گزارش‌گیری از جمله ویژگی‌های این برنامه است.
نشانه (لوگوی) برنامه معین

معین

برنامه مدیریت مدرسه معین
فهرست