«سامان» که اولین بار در سال ۱۳۹۶ با مشارکت کارشناسی آموزش متوسطه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شاهین‌دژ طراحی و برنامه‌نویسی شد، یک برنامه کاربردی (application) مدیریت پایگاه داده است که در محیط نرم‌افزار Access اجرا می‌شود.
دقت و سرعت در انجام محاسبات و ارائه گزارش‌های کامل برای مدیریت و تخصیص نیروی انسانی در مناطق آموزش و پرورش از ویژگی‌های این برنامه است.

فهرست