نقاشی گروهی دانش‌آموزان پایه هفتم مدارس شهید معینی و شهدای دانش‌آموز شاهین‌دژ با گواش روی ظروف سفالی به روایت تصویر (فعالیت عملی درس دوم نقاشی کتاب فرهنگ و هنر پایه هفتم)

فهرست